Digitaal logboek voor de gedragscode
Flora- en faunawet


Meer informatie

Voorwaarden


Gedragscodes geven aan hoe bij bepaalde werkzaamheden schade aan de beschermde dier- en plantensoorten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Als registratiesysteem kan hiervoor dit logboek gebruikt worden.

Het logboek is ontwikkeld door RDMG Uitgeverij en voldoet aan de Flora- en faunawet.

Voor meer informatie klik op de onderwerpen aan de linkerkant van deze pagina of neem contact op met RDMG Uitgeverij.


Inloggen:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord: